Hopp til hovedinnhold
Geografi

Vær og værhendelser i 2019 (film, 49 min.)

Det blåser slik at snøen driver over en vei i Finnmark, mars måned Manakin/iStock/Getty Images Plus

Se programmet Væråret 2019 fra NRK. Skriv ned stikkord underveis om været og værhendelser i 2019.

Oppgaver

1. Velg en værhendelse og finn ut mer om denne. Skriv en kort oppsummering/nyhetssak der du tar med opplysninger om hvor i Norge hendelsen fant sted, når det skjedde og hva som skjedde. Legg særlig vekt på om hendelsen fikk umiddelbare og/eller varige konsekvenser for mennesker, for økonomiske verdier, infrastruktur eller lignende. 

2. Gå sammen med en eller flere medelever og fortell hverandre om værhendelsene dere har valgt. Diskutere om værhendelsene kan ha noe med klimaendringer å gjøre. Finn argumenter for og imot at klimaendringer har virket inn på hendelsen. Skriv opp argumentene deres.