Hopp til hovedinnhold
Geografi

Befolkningspyramide

Oppsummering:

Befolkningspyramide

 • Befolkningsstrukturen i Norge

  I pyramiden for Norge i 1950 kan du se at noen aldersgrupper er mindre enn andre. Hvordan forklarer vi dette?

  Hva var baby-boomen og hvordan ser vi den i  pyramiden i 1960,  1980 og 2000?

  Hvordan regner man med at befolkningsstrukturen i Norge vil endre seg fra 2020 til 2040?


 • Hendelser som påvirkrer befolkningsstrukturen

  Se på Tysklands pyramide i 1950. Kan du finne noen sammenhenger mellom de to verdenskrigene og sammensetningen av befolkningen?

  Fra 1979 til 2015 hadde Kina en ett-barnspolitikk som førte til stor ubalanse mellom kjønnene fordi folk ønsket seg sønner som kunne forsørge dem når de ble gamle. 

  I Kinas pyramide: Hvor stor var forskjellen i prosent av befolkningen for barn født mellom 1986-1990 og mellom 2006-2010? Og hvor stor var forskjellen i antallet fødte gutter og jenter?


Åpne som PDF