Hopp til hovedinnhold
Geografi

Innvandring til Norge

Oppsummering:

Innvandring til Norge

 • Hvem innvandrer til Norge?

  Hvordan fordeler innvandrerbefolkningen seg på verdensdeler?

  Hvor mange innvandret til Norge totalt i fjor? Hvor mange flyttet ut av Norge totalt i fjor? Hvor stor var nettoinnvandringen?


 • Hvem telles med i statistikken?

  Hva er definisjonene for «innvandrer» og «norskfødte med innvandrerforeldre»?

  Hvor mange generasjoners fødeland blir telt med?


 • Hvorfor innvandrer folk til Norge?

  Hvilke kategorier deler SSB årsakene inn i?

  Hvilken årsak var viktigst i fjor? Var det noen store endringer i årsak fra året før?

  Hvilken årsak har vært viktigst i alt siden 1990?

  Lenger nede på siden kan dere få frem Tabell 1 som har delt årsakene inn etter verdensdeler.

  Hvilke to årsakaker var viktigst i hver verdensdel i fjor?

  Fra hvilke tre verdensdeler kom det flest i hver kategori i fjor?


Åpne som PDF