Hopp til hovedinnhold
Geografi

Geofenomener på Vestlandet

Oppsummering:

Geofenomener på Vestlandet

 • Oppgave – landformer og landskap

  Hvilket landskap ser du i området rundt Geiranger? Beskriv og forklar hvordan det er dannet.


 • Oppgave – landformer og landskap

  Hva slags type dal er det? Beskriv og forklar hvordan den er dannet.

   

  Beveg deg deretter inn i dalen som ligger litt lenger nord (nabodalen). Hvilken type dal er det? Hvordan er den dannet? Se etter flere slike daler i området.

  Beveg deg ned igjen til Geiranger og utover Geirangerfjorden. Beskriv hvordan fjorden er dannet.

  Hvilken sammenheng er det mellom dalen ved Geiranger (Flydalen) og fjorden?

  Beveg deg utover fjorden og studer landformer og landskap rundt fjorden. Beskriv og forklar dannelsen.


 • Oppgave - skred

  Studer fjellsida i Åkneset. Hvilken naturfare er området utsatt for og hva er det ved området som gjør at den er utsatt for akkurat denne type fare? Beskriv konsekvensene av en slik katastrofe.

  Bildet over viser området som er utsatt og hvor mye fjellsida beveger seg. Sammenlign med det du ser i satelittbildet.

  Beveg deg tilbake til tettstedene Hellesylt og Geiranger. Dersom hele fjellsida raser ut kan det gi en bølgehøyde på henholdsvis 85 og 70 m på disse stedene. Hvilke konsekvenser tror du det vil få for disse tettstedene?


 • Fordypning - konsekvensen av skred

  Hvor langt opp i dalsida vil en flodbølge i verste fall nå? Hvilken infrastruktur (bygninger, veier m.m.) er utsatt for en eventuell flodbølge?

  Beveg deg til Hellesylt og gjør det samme her.


Åpne som PDF