Hopp til hovedinnhold
Geografi

Bergarter

Oppsummering:

Bergarter

 • Bergarter Svalbard

  Beskriv det du ser,  særlig i øvre del av fjellsida. Ser du et spesielt mønster i bergarten?

  Bruk mønsteret bergarten har til å bestemme hvilken hovedtype den tilhører. Begrunn svaret. 

  Mønsteret kan fortelle deg hvordan bergarten er dannet. Forsøk ut ifra dette å beskrive hvordan bergartene i denne fjellsida er dannet.


 • Bergarter Island

  Hvilken type bergart kan du forvente å finne i området som vises i bildet? Hvorfor?

   

  Hvilket mønster tror du kan sees i denne bergarten? Hvorfor?

  Hva kan mønsteret fortelle deg om hvordan bergarten er dannet?


 • Bergarter Vestlandet

  Beskriv det du ser. Ser du et spesielt mønster i bergarten?

  Bruk mønsteret bergarten har til å bestemme hvilken hovedtype den tilhører. Begrunn svaret.

  Mønsteret kan fortelle deg hvordan bergarten er dannet. Forsøk ut ifra dette å beskrive hvordan bergarten i disse bildene er dannet.


Åpne som PDF