Hopp til hovedinnhold
Geografi

Briksdalsbreen – en utløper av Jostedalsbreen

Oppsummering:

Briksdalsbreen – en utløper av Jostedalsbreen

 • Isbre: analyser bilde

  På bildet ser du Briksdalsbreen. Vurder hvilken type bre dette er. Begrunn svaret.

  Tidligere dekket Briksdalsbreen større områder enn det du ser i bildet. Hvordan kan du se det i bildet?

  Hva er det breen gjør når den former landskapet? Beskriv dette ved å ta utgangspunkt i breen på bildet.


 • Isbre: analyser bilde 2

  Beskriv hvordan breen har endret seg fra 2009 til 2015.

  Flere forhold er viktig for om en bre blir større eller mindre.  Diskuter hva som kan ha vært viktig for endringen av Briksdalsbreen. Hvilket forhold mener du har hatt størst betydning? Hvilken betydning kan klimaendringer ha for Briksdalsbreen (og andre breer)?


 • Oppgave: Kartanalyse

  Zoom ut slik at du ser både Briksdalsbreen og Jostedalsbreen som den er en utløper av. Hvilken type bre er Jostedalsbreen?

  Du får nå i oppdrag å bevise at områdene tidligere har vært dekket av en isbre med mye større utbredelse (hint: siste istid). Husk det du har lært om breer og landformer.

  Let i kartet etter bevis. Beskriv disse og begrunn hvorfor du mener de kan brukes som bevismateriale.

  Zoom også ut for å se enda større områder.


Åpne som PDF