Hopp til hovedinnhold
Geografi

Værforhold i Norge og på jorda – bruk av visualiseringsverktøy

Oppsummering:

Værforhold i Norge og på jorda – bruk av visualiseringsverktøy

 • Vind i Norge

  Beveg deg til Norge og havområdene rundt. Studer vindforholdene i ulike deler av landet. Kommenter. Hvor er det kraftigst vind?

  Finn områder der luftstrømmen eller vinden beveger seg inn mot et sentrum. Er dette et område med høytrykk eller lavtrykk? Beskriv hvordan vinden beveger seg i dette området.


 • Fralandsvind og pålandsvind

  Hva mener vi med fralandsvind og pålandsvind? Hvordan oppstår disse?

  Studer vindforholdene i ulike deler av landet. Finner du områder med fralandsvind og områder med pålandsvind? Hvor?


 • Temperaturforhold

  Studer temperaturforholdene i sørligere deler av landet og sammenlign med områder i nord. Er dette som forventet? Beskriv og forklar.

  Gå deretter til ulike fjellområder i landet. Sammenlign temperaturen her med områdene rundt. Hva finner du? Er dette som forventet? Beskriv og forklar.

  Zoom ut slik at du ser hele jordoverflata. Studer temperaturforholdene på forskjellige breddegrader. Finn også noen av de store fjellkjedene på jorda og sammenlign temperaturforholdene her med områdene rundt. Gi en kort beskrivelse. Er dette som forventet?


Åpne som PDF