Hopp til hovedinnhold
Geografi

Klimaendringer før og nå

Oppsummering:

Klimaendringer før og nå

 • Oppgaver om klimaendringer

  I filmen diskuteres flere årsaker til at klimaet naturlig forandrer seg. Hvilke årsaker beskrives og hvordan påvirker de klimaet?

  Beskriv sammenhengen mellom klimagassen CO2 og temperaturforholdene på jorda.

  Hvilken betydning kan menneskelige aktiviteter ha for mengden COi atmosfæren?

  De første meteorologiske værobservasjonene ble i Norge gjort i 1860. Likevel kan vi si noe om klimaet mye lenger tilbake i tid enn det. Beskriv noen metoder forskerne har brukt for kartlegge klimaet i tidligere tider?


 • Oppgave om fremtidens klima

  Hvordan kan kunnskaper om tidligere klima brukes til å si noe om fremtidens klima?


Åpne som PDF