Hopp til hovedinnhold
Geografi

Bærekraftig ressursbruk og bærekraftig utvikling

Oppsummering:

Bærekraftig ressursbruk og bærekraftig utvikling

 • Hva er bærekraft?

  Tenk igjennom hva vi mener med bærekraftig utvikling og bærekraftig ressursbruk. Ikke bruk boka eller internett, bare skriv ned det du selv tenker.

  Se filmen i nettressursen og lag et sammendrag om bærekraftig utvikling. Sammenlign med din egen beskrivelse.


 • Rettferdighet og bærekraft i Norge

  Rettferdig fordeling av ressurser er sentralt i bærekraftig utvikling. Hva betyr det? Beskriv det ved å bruke konkrete eksempel.

  I filmen hevdes det at måten vi bruker ressurser på i Norge i dag, ikke er i tråd med bærekraftig utvikling.

  Hva mener vi med det? Finn eksempler på ressursbruk som støtter denne påstanden.

  Har du eksempel på ressursbruk i Norge som er i tråd med bærekraftig utvikling, og som dermed ikke støtter påstanden fra filmen?

  Beskriv denne ressursbruken og hvorfor du mener at den er bærekraftig. Ta gjerne utgangspunkt i ressursbruk i din hjemkommune eller ditt hjemsted.


 • Hva kan gjøres?

  Hvilke endringer kan gjøres? Hvordan kan f.eks påvirkningen på naturen bli mindre? Er det store utslipp av klimagasser og hvordan kan utslippene reduseres? Er det en rettferdig fordeling av ressursen? Er det andre endringer du vil foreslå slik at ressursbruken blir i tråd med bærekraftig utvikling?

  Du kan bruke figur og tekst  på side 124 i læreboka som en hjelp (2018-utg.).


Åpne som PDF