Hopp til hovedinnhold
Geografi

Verdikjeden - fra naturressurs til ferdig produkt

Oppsummering:

Verdikjeden - fra naturressurs til ferdig produkt

 • De ulike næringene

  Produktet du skal følge, er innom flere næringer på veien fra råstoff til produkt. Hvordan deler vi næringslivet inn i ulike typer næringer? Gi en kort beskrivelse av hver type.


 • Beskrivelse av verdikjeden

  Start med å beskrive hvilke naturressurser produktet inneholder. Dersom det er mange, velger du ut noen av de viktigste.

  Beskriv den virksomheten som er først i denne kjeden og kort hva som skjer med naturressursen. Gå deretter videre til de neste leddene og gjør det samme for disse. Husk at alle typer næringsliv skal være involvert.


 • Lokaliseringsfaktorer

  Hva er en lokaliseringsfaktor?

  Er næringslivet du har beskrevet i din kjede, lokalisert på spesielle steder i landet? Hvorfor? Hva vil du da si er lokaliseringsfaktor i de ulike tilfellene?


 • Bærekraftig utvikling i verdikjeden

  Tenk først igjennom hva bærekraftig utvikling er. Beskriv deretter de kravene du vil stille og hvorfor du stiller kravet.


Åpne som PDF