Hopp til hovedinnhold
Geografi

Økologisk fotavtrykk og bærekraftig utvikling

Oppsummering:

Økologisk fotavtrykk og bærekraftig utvikling

 • Økologisk fotavtrykk - innledning

  Beskriv hva en naturressurs er, og gi eksempler på naturressurser i din hjemkommune og i landet ellers.

  Hva forbinder du med  bærekraftig ressursbruk?


 • Det økologiske fotavtrykket i ulike land

  Er det du leste i innleningen (over) i tråd med bærekraftig utvikling? Begrunn svaret ditt.

  Hvordan endrer det økologiske fotavtrykket seg når antall mennesker på jorda øker?

  Klikk deg inn i nettressursen. Velg år 2014 (for begge valg).  Finn eksempel på land som har et økologisk fotavtrykk som er lavere enn 1,69 hektar. Hva betyr det? Hva kjennetegner disse landene?

  Finn eksempel på land som har et økologisk fotavtrykk på over 1,69 hektar. Hva betyr det at det økologiske fotavtrykket for disse landene er over 1,69 hektar?  Hva er karakteristisk for disse landene? 

  Hvor stort er det økologisk fotavtrykk i Norge? Er dette bærekraftig?


 • Utvikling over tid

  I grafen i nettressursen kan du velge å sammenligne to årstall. Prøv å sammenligne 2014 med 1962. Hva ser du nå? Hvordan er endringen? Kommenter med tanke på bærekraftig utvikling.

  Ved å klikke på søylen for Norge, kan du se på hvordan det økologiske fotavtrykket har endret seg over tid i Norge. Kommenter.


 • Norge sammenlignet med andre land

  I nettressursen vises statistikk for land. Hvilken type statistikk vil du bruke for å kunne forklare det økologisk fotavtrykket til et land?

  Klikk deg inn på den statistikken du valgte over.  Velg Norge og det landet du ønsker å sammenligne med. Studer informasjonen som kommer opp. Kan det forklare hvorfor Norge har et annet økologisk fotavtrykk enn det landet du sammenligner med? Beskriv.


 • Kan vi redusere det økologiske fotavtrykket?

  Foreslå konkrete tiltak som befolkningen i Norge kan gjøre.

  Hva kan du selv gjøre?  Velg et tiltak du skal gjennomføre i fremtiden. Hva slags tiltak velger du, og hvorfor?


Åpne som PDF