Hopp til hovedinnhold
Geografi

Befolkning, fruktbarhet, dødelighet

Oppsummering:

Befolkning, fruktbarhet, dødelighet

 • Undersøk statistikken

  I hvor mange prosent av landene i verden er samlet fruktbarhetstall fortsatt over 5?

  I hvor mange prosent av landene i verden er spedbarnsdødeligheten fortsatt over 50 per 1000 levendefødte?

  I hvor mange prosent av landene hvor samlet fruktbarhetstall fortsatt er over 5, er spedbarnsdødeligheten fortsatt over 50 per 1000 levendefødte?

  Sammenlign prosenttallet du fant i de to foregående spørsmålene. Hva forteller dette oss?


 • En statistisk sammenheng

  Hvordan vil du beskrive den statistiske sammenhengen mellom spedbarnsdødelighet og samlet fruktbarhetstall? Er en svak eller en sterk sammenheng? Hva tror du er årsaken til denne sammenhengen?


 • Konflikter og befolkning

  Hvor mange av landene som har samlet fruktbarhetstall over 5 var kolonier før 1960?

  Hvor mange av landene har opplevd væpnet konflikt i løpet av de siste 20 årene?

  Hva kan være mulige årsakssammenhenger mellom kolonihistorie, væpnet konflikt og rask befolkningsvekst?


 • Hvordan bremse befolkningsveksten?

  • Avslutte væpnet konflikt
  • Bygge ut vann- og kloakksystemer
  • Dele ut gratis prevensjonsmidler
  • Etablere gratis og obligatorisk skole
  • Andre tiltak (beskriv hvilke)

  Begrunn rangeringen. 


Åpne som PDF