Hopp til hovedinnhold
Geografi

Næringer og bosetning

Oppsummering:

Næringer og bosetning

 • Næring og bosetning - innledning

  Repeter først hva vi mener med bosetningsmønster. Prøv å beskrive med egne ord hva det betyr.

  Studer figuren i margen på side 156 i læreboka (til høyre over). Hva viser denne? Gå så til figuren på side 128 (til venstre over). Hvilken sammenheng ser du mellom disse figurene?


 • Case - større norsk bykommune

  Gå inn på nettressursen Kommunefakta fra SSB, som viser fakta om ulike kommuner i Norge.

  Søk på Trondheim (eller velg en annen storby). Noter befolkningstallet.

  Gå ned til Arbeid og utdanning – hva innbyggerne arbeider med. Regn ut andelen av befolkningen som jobber i de ulike næringene (primær-, sekundær- og tertiærnæring).

  Hvordan er bosetningsmønsteret i denne kommunen? Det studerer du i digitalt kart i Kart i skolen. Åpne kartet og søk på Trondheim. Beskriv bosetningsmønsteret i kommunen. Pass på at det er haket av for fylkes- og kommunegrenser i menyen til venstre.

   


 • Case - mindre nabokommuner

  Velg først Frosta kommune, og gjør det samme som i forrige oppgave: studer bosetningsmønster og finn andelen av befolkningen som jobber i de ulike næringene. Hva finner du?

  Finn tilsvarende informasjon om Melhus kommune. 

  Finn eventuelt tilsvarende informasjon andre nabokommuner til Trondheim.

  Bruk informasjonen du har samlet inn til å sammenligne Trondheim kommune med nabokommunene. Vurder om det er en sammenheng mellom bosetningsmønster og næringenes betydning i kommunen (husk spørsmålet i innledningen). Gi en begrunnelse for din konklusjon.


 • Ekstraoppgave - din egen kommune

  Hva kjennetegner din hjemkommune?

  Sammenlign med en kommune i nærheten som har en annen næringsstruktur og et annet bosetningsmønster. Finner du det du trodde du skulle finne? Reflekter over hva disse forskjellene skyldes.


Åpne som PDF