Hopp til hovedinnhold
Geografi

Hva er målet med bistanden?

Oppsummering:

Hva er målet med bistanden?

 • Hva er målet med bistanden?

  Beskriv her hvilke andre mål enn utvikling i fattige land som har blitt koblet til norsk bistand de senere årene.

  Hva er argumenter for at det kan være fornuftig å koble bistandspenger til andre målsettinger? Lim inn sitater eller egne oppsummeringer fra tekstene du har lest her.

  Hva er argumenter for at det å blande andre målsettinger inn i bistandsarbeidet ikke er bra?  Lim inn sitater eller egne oppsummeringer fra tekstene du har lest her.

  Vurder argumentene du har gjengitt over for og imot at bistandspenger også kan brukes til å fremme andre målsettinger enn å bekjempe fattigdom og skape utvikling i fattige land, og trekk til slutt en konklusjon.


 • Bistand og konflikt

  Hva menes med at bistand kan bidra til å skape «vennlige omgivelser» for norske soldater på oppdrag i land som Afghanistan?

  Hva er argumentene som nevnes i artikkelen fra Bistandsaktuelt mot å samordne militær og sivil hjelpeinnsats i konfliktsoner?

  Hva er argumentene som nevnes i artikkelen fra ABC-nyheter for at Norge kun gir bistand til de delene av Syria som er kontrollert av opprørsstyrker?

  Hvilke argumenter nevnes for også å gi bistand til områder av Syria som er kontrollert av regjeringsstyrkene?

  Hva slags prinsipper mener du bør ligge til grunn når Norge gir bistand til land i konflikt?


Åpne som PDF