Hopp til hovedinnhold
Geografi

Delte byer

Oppsummering:

Delte byer

 • Delte byer

  Hypotese 1

  Folk med innvandrerbakgrunn har oftere enn andre lav inntekt og velger derfor ofte å bosette seg i blokkleiligheter ettersom slike boliger er langt billigere enn eneboliger og rekkehus. Dermed vil boligområder preget av blokkbebyggelse ofte bli dominert av folk med innvandrerbakgrunn.

  Hypotese 2

  Mange med innvandrerbakgrunn ønsker å bo i nærheten av andre med samme kulturelle bakgrunn. Når noen som har en bestemt innvandrerbakgrunn har bosatt seg i et område, vil slektninger og venner ofte bosette seg i samme område. Da vil det etter hvert også bli etablert religiøse og kulturelle samlingssteder og forretninger som har mat og andre varer fra innvandrernes hjemland, og flere som har samme kulturelle bakgrunn vil ønske å bosette seg i det samme området.

  Hypotese 3

  Områder med en høy andel innvandrere har en tendens til å bli belastede områder (gjerne omtalt som «ghettoer») preget av mye kriminalitet, uro på skolene og et generelt dårlig oppvekstmiljø for barn og ungdom, som etnisk norske ønsker å flytte bort fra.

  Hypotese 4

  Mange med etnisk norsk bakgrunn har fordommer om hvordan det er å bo i områder med mange med innvandrerbakgrunn. De velger derfor bort slike boligområder og velger heller områder hvor flertallet har norsk bakgrunn, uten at bomiljøet der egentlig er bedre. Dermed synker boligprisene, noe som gjør det enda mer attraktivt for flere med innvandrerbakgrunn å slå seg ned i disse områdene.


 • Mevlana Rumis vei, Drammen

  Hvilken er bakgrunnen for gatenavnene på stedet der dere bor?

  Hva er hensikten med å gi gatenavn etter andre byer eller steder i Norge eller Norden?

  Ville du forstått et tyrkisk gatenavn som en positiv verdsettelse av flerkulturelle bomiljøer, som kunne heve statusen til områder som Fjell, eller tror du det ville bidratt til å forsterke oppfatninger av Fjell som et innvandrerdominert problemområde?


Åpne som PDF