Hopp til hovedinnhold
Geografi

Et godt sted å bo

Oppsummering:

Et godt sted å bo

 • Hvordan brukes arealene?

  Start med å studere bildet øverst på denne siden (s. 165 i læreboka). Hva viser denne? Hva slags kulturlandskap er ditt hjemsted preget av?

  Beskriv utformingen av stedet ved å beskrive hva arealene brukes til (f.eks bebyggelse, transportårer, grønne arealer). Tenk særlig over hva som er spesielt/særegent for stedet og prøve å beskrive dette. Lag en modell eller et kart som viser dette og sett på forklaring.


 • Et godt sted å bo

  Hva mener du er viktig for at et sted skal være bra å bo på, og hvorfor?

  Har stedet der du bor har disse kvalitetene, eller mangler det noe?


 • Planer framover

  Er det planer for framtidig utvikling av stedet? Gå inn på kommunens hjemmeside og finn informasjon. Beskriv viktige endringer som er foreslått og kommenter hvordan du tror dette vil påvirke de som bor der.

  Dersom det ikke er foreslått endringer, får du i oppgave å lage en plan for utvikling av ditt hjemsted. Beskriv endringer og lag en modell eller et kart som viser stedet i fremtiden. Husk at du skal forsøke å ivareta interessene til de som bor på stedet.


Åpne som PDF