Hopp til hovedinnhold
Geografi

Landskapet der du bor

Oppsummering:

Landskapet der du bor

  • Landskapet der du bor - innledning

    Start med å studere bildet øverst på denne siden (s. 165 i læreboka). Hva ligger til grunn for en ordning av landskapene langs en slik linje? Hvor befinner ditt landskap seg?


  • Prosesser og aktiviteter former landskapet

    Gi en beskrivelse av landskapet (natur- og kulturlandskapet) der du bor. Hvilke prosesser har formet det opprinnelige naturlandskapet og hvilke aktiviteter har formet kulturlandskapet her?

    Er det en grunn til at akkurat dette kulturlandskapet har etablert seg her eller er det tilfeldig? Er det en sammenheng mellom det opprinnelige naturlandskapet og det landskapet brukes til i dag?


Åpne som PDF