Hopp til hovedinnhold
Geografi

Utbygging av vindkraft

Oppsummering:

Utbygging av vindkraft

 • Landskap og natur før bygging av vindturbiner

  Beskriv landskapet og de naturgitte forholdene i det valgte området. Se om det finnes infrastruktur og bebyggelse, og beskriv.

  Ligger området innenfor det som betegnes som inngrepsfri natur, dvs natur som ikke er berørt av tekniske inngrep (se s. 82-84 i læreboka)? Det kan du se ved å velge temaet Natur og miljø, og deretter hake av for kartet Inngrepsfri natur.


 • Tiltak og konsekvenser av utbygging

  Hvordan vil landskap og natur påvirkes og endres, under utbygging og når det er i drift? Beskriv.

  Hvilke grupper i samfunnet tror du har interesser i dette området? Hvilke konsekvenser vil en slik utbygging ha for disse gruppene? Kan utbyggingen skape konflikter?

  Er det andre konsekvenser enn de du har nevnt over som er aktuelle ved etablering av vindkraftverk (positive og negative)?


 • Argumentasjon og konklusjon

  Sett opp en liste der du deler de opp i positive og negative konsekvenser ved en slik utbygging.

  Deretter vurderer du konsekvensene opp mot hverandre, og velger ut hvilke du vil bruke for eller imot en utbygging. Skriv deretter en kort argumentasjon der du bruker disse som argumenter til å avgjøre om du vil si ja eller nei til planene om vindkraftverk. Avslutt med en konklusjon.


Åpne som PDF