Hopp til hovedinnhold
Geografi

Jordbruksarealer og matproduksjon

Oppsummering:

Jordbruksarealer og matproduksjon

 • Hva brukes arealene til i din hjemkommune?

  Gå inn på nettressursen fra NIBIO. Klikk på Gå til arealbarometer (litt nede i teksten). Velg din hjemkommune og klikk på Vis. Beskriv hva arealene brukes til.

  Hvordan er arealbruken fordelt i kommunen? Gå inn i digitalt kart i  nettressursen fra Miljøstatus. Søk først opp din hjemkommune. Klikk deretter på Tema A-Å (til høyre for søkefeltet). I listen over temaer går du nå ned til Natur, og haker av for Arealdekke2012.  Beskriv det du ser i kartet. Hva er det som dominerer?


 • Jordbruksarealene og matjorda

  Fortsett i nettressursen fra Miljøstatus. Klikk igjen på Tema A-Å og velg Naturområder og arealbruk. Hak deretter av for Endringer i jordbruksarealet (siden 2011). Hva viser kartet? Er det jordbruksareal i din hjemkommune som er bygd ned etter år 2011?

  Sammenlign det du finner med det som blir beskrevet i tekst i arealbarometeret. Beskriv endringene jordbruksarealet har gjennomgått. Hvor mange dekar og hvor mange fotballbaner utgjør det nedbygde jordbruksarealet?

  På et dekar matjord kan det dyrkes korn til 1000 brød (dersom området er egnet til det). Hvor mange brød kunne vært produsert fra jordbruksarealet som er bygd ned i din hjemkommune?

  Hva mener du om nedbygging av jordbruksarealer? Sett opp en liste med argumenter knyttet til det å ta vare på jordbruksarealene og matjorda.


Åpne som PDF