Hopp til hovedinnhold
Geografi

Fordypning: DR Kongo

Oppsummering:

Fordypning: DR Kongo

 • Operasjon Dagsverk 2019

  Hva går årets prosjekt ut på?

  På hvilke måter kan prosjektet bidra til å gjøre noe med årsakene til at DR Kongo fortsatt er et fattig u-land?


 • Sosiale forhold i DR Kongo

  Stor andel fattige

  Forhistorie som koloni

  Eksport av én eller få råvarer

  Høy befolkningsvekst

  Lavt utdanningsnivå

  Fortsatt stor andel av befolkningen i jordbrukssektoren

  Ukontrollert urbanisering, mange arbeidsløse og slumstrøk i byene

  Mangelfull politisk styring, korrupsjon og indre konflikter


 • Naturressurser i DR Kongo


Åpne som PDF