Hopp til hovedinnhold
Geografi

OPPDRAG - kartlegging av naturstein som ressurs

Myndighetene ønsker å få en oversikt over bruken av naturstein som ressurs i Norge. Du har fått i oppdrag å undersøke ditt lokalmiljø.

Før en utfører slike kartlegginger må en alltid gjøre gode forberedelser slik at en sikrer at en får samlet inn den informasjonen som myndighetene ønsker. Tenk først igjennom følgende spørsmål:

  • hva er naturstein og hvordan kan den brukes som en ressurs?
  • bør natursteinen ha spesielle egenskaper alt etter hva den brukes? Gi eksempel.

Nå er du klar til å utføre oppdraget!

Kartleggingen skal gjøres ved å studere bygg og anlegg i omgivelsene til skolen. Du må sørge for å ta gode notater og det kan du gjøre ved å bruke notatarket. Dette viser også hvilken informasjon du skal innhente for å løse oppdraget. Gå deretter ut og studer bygg og anlegg i omgivelsene. Se etter om det brukes naturstein og hva den brukes til. Studer egenskapene til natursteinen (farge, struktur) og bestem hvilken hovedtype av bergart den tilhører. Ta bilder.

Når du er ferdig med feltarbeidet skal du skrive en kort rapport til myndighetene. De ønsker en oversikt over

  • Hva natursteinen er brukt til. I tillegg til tekst skal du bruke bilder.
  • Hvilken type bergart som er brukt (hovedtype bergart, eventuell type bergart) og bergartens utseende

Bruk nettressursene som en forberedelse til kartleggingen.

Skriv rapporten.